E-mail E-mail
Antropogeneza i archeologia na znakach pocztowych
Akcelerator AMS (Accelerator Mass Spectrometry) — datowanie radiowęglowe przy pomocy akceleratorowego spektrometru masowego, np. takiego jak pokazany powyżej akcelerator z Poznańskiego Laboratorium Radiowęglowego.
Technika AMS pozwala datować próbki 1000 razy mniejsze niż w technice detekcji promieniowania izotopu 14C. Umożliwia to datowanie próbek, których pozyskanie w dużych ilościach jest trudne lub niemożliwe, np. w przypadku węgla drzewnego potrzeba jedynie ok. 2–5 mg materiału.