E-mail E-mail
Antropogeneza i archeologia na znakach pocztowych
ESR (Electron Spin Resonance) — datowanie metodą rezonansu spinu elektronowego lub REP (Resonance Electron Paramagnetic) — rezonansu paramagnetycznego.
Technika ESR polega na pomiarze energii wolnych elektronów uwięzionych w sieciach krystalicznych. Pod wpływem zewnętrznego pola magnetycznego elektrony te zachowują się jak mikromagnesy. Przy zmianie pola magnetycznego uzyskuje się sygnał proporcjonalny do czasu, przez jaki próbka absorbowała uran z otoczenia sedymentacyjnego (roczną dawkę napromieniowania zewnętrznego określa się w miejscu pobrania próbki przez pomiar radioaktywności lub zakładanie dozymetrów na czas jednego roku). Pewniejsze daty uzyskiwane metodą ESR dotyczą głównie nacieków jaskiniowych. Bardziej wątpliwe są wyniki datowania kości i emalii zębów.